Företagsledning

Huvudkontor


Verksamhetschef hemtjänst

Susanne Svenman
0155-606092

Susanne är Vionord Omsorgs verksamhetschef och har socionomexamen med inriktning mot social omsorg och specialisering inom ledarskap. Susanne har tidigare arbetat på nattpatrullen samt på boenden inom psykiatrin i Norrköpings kommun. Susanne har avslutat en distansutbildning i Värdegrund på Örebro Universitet och kommer att arbeta med att implementera Värdegrund i Vionords verksamhet.

Hon berättar att hon även har undersköterskeutbildning och många års erfarenhet av yrket. Utöver dessa erfarenheter och kunskaper har Susanne även arbetat som arbetsledare inom städ och service. Susanne har alltid arbetat med människor och trivs jättebra med det. Hennes mål är liksom Jims att skapa en hemtjänst där kunden har inflytande över sin hemtjänst samt känner trygghet. Susanne brinner även för att skapa en trygg och god arbetsmiljö för personalen.

 It & Utbildning

Andreas Merkéll
0155-453531

Andreas ansvarar för vår IT och kommunikation samt vår internutbildning rörande de verksamhetssystem våra medarbetare arbetar med.