Vi är valbara i centrala Norrköping samt Vikbolandet/Östra Husby. 
Område 1,2,3 & 6
Sök på din adress och se om du kan välja oss. (klickbar länk)
 

Hemtjänst

Trygghet, gemenskap och service präglar den hemtjänst som vi på Vionord erbjuder våra kunder. Vi arbetar med hemtjänst i små arbetslag, där Du som kund har ett stort inflytande över Din hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för Dig, hos oss får Du en egen kontaktperson som tillsammans med Dig planerar Din vardag. Vi är ett litet företag med stora ambitioner. Grunden och värderingarna är lagda utifrån egna erfarenheter.

LÄS MER OM VÅR HEMTJÄNST HÄR >>

LÄS MER OM STÄD- OCH RUT-TJÄNSTER HÄR >>

LÄS MER OM HUR MAN VÄLJER HEMTJÄNST I NORRKÖPING >>


VÅRA TJÄNSTER

Omvårdnadsinsatser

Omsorgsinsatser i form av personlig omvårdnad.

 • Personlig hygien

 • På- och avklädning

 • Komma i och ur säng

 • Hjälp med förflyttning

 • Värma mat

 • Annat stöd vid måltider

 • Tillsyn av olika slag

 • Promenader

 • Social samvaro

Serviceinsatser

Omsorgsinsatser i hemtjänsten i form av service.

 • Städning, tvätt, strykning bäddning

 • Avlösning för anhöriga

 • Inköp på valfri butik

 • Apoteksärenden

 • Ledsagning för att uträtta viktiga ärenden

 • Aktiviteter

 • Kontaktperson för till exempel hjälp med kontakt med vården, biståndet eller annat

DELEGERADE INSATSER

Delegerade insatser av den medicinskt eller paramedicinskt ansvarige. (Hemsjukvården & ASIH).

 • Hjälp med stödstrumpor

 • Medicingivning

 • Ögondroppar

 • Omläggningar

 • Gångträning

 • Hjälp och stöd vid till exempel diabetes

 • Stomibyten


KONTAKTA OSS

Verksamhetschef

Susanne Svenman
Tfn: 011-360 30 30
susanne.svenman@vionord.se

 

Gruppchef

011-4733631

 

Samordnare

011-4733632

platsicon.png

Besöksadress

Lindövägen 72, 60228 NORRKÖPING
Växel: 011-360 30 30
norrkoping@vionord.se

 

Besöksadress

Talmansvägen 3, 61024 VIKBOLANDET
Växel: 0125-809001
norrkoping@vionord.se