NYKÖPING

Vi är valbara i hela Nyköpings kommun. 

Hemtjänst

Trygghet, gemenskap och service präglar den hemtjänst som vi på Vionord erbjuder våra kunder. Vi arbetar med hemtjänst i små arbetslag, där Du som kund har ett stort inflytande över Din hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för Dig, hos oss får Du en egen kontaktperson som tillsammans med Dig planerar Din vardag. Vi är ett litet företag med stora ambitioner. Grunden och värderingarna är lagda utifrån egna erfarenheter.

LÄS MER OM VÅR HEMTJÄNST HÄR >>

LÄS MER OM STÄD- OCH RUT-TJÄNSTER HÄR >>

LÄS MER OM HUR MAN VÄLJER HEMTJÄNST I NYKÖPING >>


VÅRA TJÄNSTER

Omvårdnadsinsatser

Omsorgsinsatser i form av personlig omvårdnad.

 • Personlig hygien

 • På- och avklädning

 • Komma i och ur säng

 • Hjälp med förflyttning

 • Värma mat

 • Annat stöd vid måltider

 • Tillsyn av olika slag

 • Promenader

 • Social samvaro

Serviceinsatser

Omsorgsinsatser i hemtjänsten i form av service.

 • Städning, tvätt, strykning bäddning

 • Avlösning för anhöriga

 • Inköp och matlagning

 • Apoteksärenden

 • Ledsagning för att uträtta viktiga ärenden

 • Aktiviteter

 • Kontaktperson för till exempel hjälp med kontakt med vården, biståndet eller annat

 • Trygghetslarm

 • Leverans av matlådor

DELEGERADE INSATSER

Delegerade insatser av den medicinskt eller paramedicinskt ansvarige. (Hemsjukvården & ASIH).

 • Hjälp med stödstrumpor

 • Medicingivning

 • Ögondroppar

 • Omläggningar

 • Gångträning

 • Hjälp och stöd vid till exempel diabetes

 • Stomibyten

Leverans av matlådor

Vi erbjuder våra kunder restauranglagad mat direkt hem till dörren. Du får ta del av nästkommande veckas meny fredagen innan. God och näringsrik mat levereras dagligen av vår personal och hålls varm i värmelåda.


KONTAKTA OSS

Verksamhetschef

Susanne Svenman
Tfn: 0155-60 60 92
susanne.svenman@vionord.se

 

Enhetschef Nyköping

Caroline Sterner
Tfn: 0155-45 35 32
caroline.sterner@vionord.se

 

 

 

 


 

platsicon.png

Besöksadress (Huvudkontor)

Blommenhofsvägen 22B, 611 39 NYKÖPING
Växel: 0155-60 60 90, info@vionord.se
                    

                      Postadress

                      Box 3010, 611 03 NYKÖPING