Hemtjänst – vad innebär det?

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan vara omvårdnadsinsatser som hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.

 

Vad en hemtjänstbeställning omfattar

En hemtjänstbeställning innefattar en specifikation om vad du ska få hjälp med; när vi ska börja hjälpa dig; omfattningen av din hjälpinsats (tids- och resursmässigt); bakgrundsbeskrivning med anledning av ditt hjälpbehov samt kontaktuppgifter till dig och dina anhöriga.

 

Vad är Fritt val?

Sedan ett par år tillbaka infördes fritt val i hemtjänsten i många av Sveriges kommuner. Fritt val innebär att du som är beviljad hemtjänst kan välja vem som ska hjälpa dig i hemmet, det vill säga om du vill att kommunen eller ett av kommunen godkänt företag ska utföra hemtjänsten hos dig. Det är fortfarande kommunen som har huvudansvaret för hemtjänsten, tar emot och hanterar ansökningar om hemtjänst, beslutar om avgiften och godkänner nya utförare. Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig.

I de kommuner där vi är verksamma finns kundvalssystemet. Har ni sökt hjälp hos kommunen och fått ett biståndsbeslut för hemtjänst är vi ett av dom privata företagen ni kan välja. Blankettansökan Fritt Val finns på respektive kommuns hemsida.

 

NÄR VIONORD FÅTT EN BESTÄLLNING OM HEMTJÄNST

Biståndshandläggare på kommunen utreder och beslutar om hemtjänsthjälp. Handläggaren skickar en beställning på beslutad hjälp till oss på Vionord. Vi tar kontakt med dig som ny kund och bokar in ett hembesök. Vid hembesöket kommer du och din kontaktperson överens om när hjälpen ska börja och vid vilka tidpunkter. Tillsammans gör ni upp en arbetsplan. Vid hembesöket får du information om Vionord, hur du kontaktar oss, vilka som är ansvariga, hur du ska göra om du har synpunkter eller klagomål. Du får en kundpärm med dessa uppgifter samlade. Efter cirka en månad gör kontaktpersonen ett nytt besök för att göra en uppföljning av hur det har gått.

 

vionord i NYKÖPING, KATRINEHOLM OCh Norrköping

Vionord är verksamma i Nyköping, Katrineholm och Norrköping kommun. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar gällande hemtjänst, vare sig det gäller dig själv eller en anhörig.