Transparensredovisning

Vionord Omsorg & Service Sverige AB (Moderbolag)

Box 3010, 61103 NYKÖPING
Telefon: 0155-606090
Mail: info@vionord.se

 

Vionords verksamhet 2018

Vionords hemtjänst har totalt c:a 365 kunder och ca 240 medarbetare. Under 2018 beräknas verksamheten omsätta 65,5 milj. kr. Verksamheten bedrivs i Nyköping, Katrineholm, Strängnäs, Skövde & Norrköpings kommuner enligt LOV i hemtjänst. Administrationen består av en verksamhetschef, fem enhetschefer och tio samordnare/planerare.

Företaget är uppbyggt så att Vionord Omsorg & Service Sverige AB är moderbolag till alla enheter. Varje enhet är ett enskilt aktiebolag. 

Verksamhetschef: Susanne Svenman

 

Idé & vision

Vionord Omsorgs idé är att utveckla hemtjänsten och skapa en trygg, påverkningsbar och personlig omsorg. Vi vill utveckla en hemtjänst där individen står i fokus och där gemenskap, trygghet och service fortsätter vara viktiga punkter i verksamheten.

Vionord Omsorg har som främsta målsättning att ge kvaliteten en central roll i samtliga verksamhetsdelar. Vår målsättning är att uppnå och upprätthålla den högsta kvaliteten av tjänsters utförande inom omsorgen. Vionord Omsorg har även som målsättning att vara ett företag som genom kvalitet och service skapar nöjda kunder. Vi ska vara ett omsorgsföretag i tiden. Ett företag där kvalitet går hand i hand med service och engagemang.

Våra ledord är Gemenskap, Trygghet & Service

Gemenskap – Vi vill skapa utveckling, trygghet och förtroende för våra kunder, det gör vi genom att alla inblandade är delaktiga i sin vardag och sin omsorg.

Trygghet – Med få ansikten, ett arbetslag och personer som verkligen vet och kan Din vardag och vad Dina önskemål är. Så skapar vi en trygg vardag.

Service – Med korta kontaktvägar, liten organisation och människor som brinner för vår idé och vision så skapar vi en exceptionell service till våra kunder.

Inte störst men bäst på det vi utför.

Vionord Omsorg skall utvecklas med hänsyn till långsiktighet och uthållighet. Vi skall inte vara störst, däremot skall vi eftersträva att vara bland dom bästa på de tjänster vi utför. Vionord Omsorg skall alltid sätta kvalitet i fokus och uppnå den genom kompetent personal. Samt verka för kundtillfredsställelse och hög service.

 

Personal och utbildningsnivåer

Vionord sätter personalen i fokus med bl. a. regelbundna personalmöten, medarbetarsamtal och kompetensutveckling, både internt och externt. Vår personal består till övervägande del av undersköterskor och vi har specialkompetens inom värdegrundsarbete och demensvård. Vi värdesätter, förutom formell kompetens, erfarenhet samt personliga egenskaper och ett stort engagemang för arbetet. Hög kontinuitet i personalgruppen skapar goda förutsättningar för samarbete, gemenskap och trygghet.

Kvalitet

Vionord arbetar utifrån respektive kommuns värdighetsgaranti och utifrån interna rutiner. Vårt kvalitetsarbete utgår ifrån Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS2011:9

 

 

VIONORDS MOTTO

slogan-vionord.png

Så startade allt

När min morfar gick bort och min mormor fick behov av hemtjänst föddes en idé hos mig. Jag startade Vionord Omsorg för att ge min mormor den omsorg och vård som hon förtjänande. Tyvärr finns inte mormor längre kvar men Vionord Omsorg lever vidare och levererar varje dag gemenskap, trygghet och service till andra som förtjänar en bra och fungerande vardag.  

LÄS MER >>


Kvalitetsarbete

Som det nytänkande och moderna omsorgs- och serviceföretag vi är, ska vi vara med och bidra till utvecklingen mot ett miljöanpassat samhälle. För att uppnå detta skall vi ständigt förbättra vår verksamhet med avseende på miljö.

LÄS MER >>