Vi på kontoret

Katrineholm
Växel: 0150-63 30 00

Enhetchef

Rickard Andersson


Tfn: 0150-63 30 01
rickard.andersson@vionord.se


Samordnare/planerare

Rebecca Halvardsson

Tfn: 0150-63 30 02
rebecca.halvardsson@vionord.se


Samordnare/planerare

Fanny Wickberg

Tfn: 0150-63 30 03